Inscríbete ahora por

49€ AL AÑO

Si eres empresa, date de alta dentro de LocalSafe por 49€/año

Registro inmediato desde la web

Inscríbete

Ayudas a la Internacionalización

INGADE CONNECT, S.L. (en adiante “A empresa”), Foi beneficiaria axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas Dixital. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemas galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Gracias o Igape, a Xunta de Galicia e da Unión Europea, puidemos introducirnos no mercado Colombiano.

Unha maneira de facer Europa